در این بخش به معرفی یکی از بهترین سایت های خرید و فروش خودرو م یپردازیم

 سایت پلاک 11 یکی از قدیمیترین سایته های آگهی خریدو فروش خوردرو می باشد

در این سایت براحتی می توان به خرید و فروش خودرو پرداخت

درج آگهی در سایت پلاک 11 کاملا رایگان است

این سایت قیمت روزانه انواع خودرو در بازرا و کارخانه را اعلام می نماید 

و شما میتوانید براحتی از آخرین قیمت خودرو آگاه شوید