درباره ماگروه مهندسی آرنا

در سال 1389، شركت مهندسي آب راه نيروي ايستا تاسيس و پروژه‌هاي متعددي در بخش تاسيسات آب و فاضلاب را طراحي، اجرا و يا مديريت نموده‌اند.

 

شركت مهندسي مشاور طرح و توسعه راهبردي آرنا در سال 1391، جهت ارائه خدمات مهندسي، تاسيس و آغاز به فعاليت نموده است.

 

در حال حاضر دو شركت در كنار هم، با گسترش دامنه فعاليت، با تكيه بر سوابق مديران ارشد و كارشناسان خود و با برقراري روابط همكاري با ساير شركتهاي مهندسي فعال در موضوعات مربوطه و مجموعه‌هاي تخصصي و دانشگاهي و علمي، به تقويت كارهاي علمي و تخصصي خود پرداخته و با عضويت در گروه‌ها و مجامع تخصصي و علمي، با بهره‌گيري از آخرين دستاوردهاي علوم مهندسي به ارائه خدمات مهندسي در پروژه‌هاي مطالعاتي مي‌پردازند.

 

اين دو شركت با اعتقاد به قابليت‌هاي متخصصين داخلي، گسترش فعاليت‌ها در كليه زمينه‌هاي صنعت آب را در دستور كار خود داشته و در دست يابي به اين هدف، بهره‌گيري از دانش و تكنولوژي روز و فن‌آوري اطلاعات تخصصي مورد نياز را در اولويت برنامه‌هاي توسعه خود قرار داده است و خود را متعهد به ارائه خدمات تخصصي در بالاترين سطوح علمي و تكنولوژي مي‌داند.

رزومه ما بهترین راهنمایی درباره ماست