کارگاههای آموزشی برگزار شده

 

ردیف

برگزار کننده

تاریخ برگزاری

عنوان کارگاه

1

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

اسفند 94

استفاده از ابزار های نوین تامین سرمایه در اجرای پروژه ها

2

شرکت آب و فاضلاب کردستان

آذر93

اجرای پروژه های کاهش هدر رفت آب و مدیریت مصرف با رویکرد محصول محوری و خرید تضمینی آب

3

سازمان جهاد کشاورزی استان البرز

بهمن 92

اجرای پروژه های بهینه سازی مصرف آب و کاهش حقابه ها با رویکرد محصول محوری و خرید تضمینی آب

4

شرکت های آب منطقه ای آذربایجان غربی همدان، مرکزی

سالهای 91.92

اجرای پروژه های بهینه سازی مصرف آب و کاهش حقابه ها با رویکرد محصول محوری و خرید تضمینی آب

 

 

 

 

 

 

 

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره

گواهینامه بهره برداری از تصفیه خانه آب شرب