کارفرمایان ما

  • شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

  • شرکت های آب و فاضلاب روستایی (آبفار)

  • شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

  • شرکت های آب منطقه ای

  • شرکت های آب و فاضلاب (آبفا)

  • 1

 

شرکت تاكنون، افتخار همكاري با كارفرمايان به شرح زير را داشته اند:


- شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور
- شركت‌هاي آب و فاضلاب
• استان البرز
• استان خراسان جنوبي
• استان خراسان شمالي
• استان خراسان رضوي
• شهر مشهد
• استان کرمان
• استان هرمزگان
• استان يزد
• استان قزوين
- شركت‌هاي آب و فاضلاب روستايي
• استان هرمزگان
• استان قزوین
- شركت‌هاي سهامي آب منطقه¬اي
• استان هرمزگان
• استان قزوین
• استان مرکزی
- سازمان توسعه برق ايران
- شرکت طرح و توسعه پالایش پرکند شرق