نام شركت :

شركت مهندسي مشاور طرح و توسعه راهبردي آرنا

نام مديرعامل :

خانم مهندس سميه دشتگرد

زمينه فعاليت :

-       تأسيسات آب و فاضلاب شهري، روستايي و صنعتي

-       تأسيسات برق و مکانيک، سازه

-       تاسيسات نمك زدايي (شور و لب شور)

-       تهيه مدارك مربوط به انواع مناقصات (C,PC,EPC,DB,P,DBF,EPCF) و فاينانس داخلي و خارجي

-       ارائه خدمات مهندسي در زمينه انجام مطالعات توجيهي و تهيه اسناد مربوطه به پروژه‌هاي تضمين خريد محصول (BOO,BOT,BOOT,FOT,…)

-       انجام مطالعات اقتصادي طرح‌ها

-       تهيه مدارك جهت جذب سرمايه‌گذاران بخش خصوصي در اجراي طرحهاي عمراني

-       مطالعات توجيه فني، اقتصادي و زيست‌محيطي طرحها

-       عمليات نقشه‌برداري زميني و خدمات GIS و تهيه سامانه مديريت اطلاعات توصيفي و مكاني

-       نظارت عاليه و كارگاهي طرح‌هاي اجرايي مرتبط با زمينه‌هاي تخصصي

شماره ثبت :

431981

تاريخ ثبت :

91/09/12

نوع ثبت :

سهامي خاص

شناسه ملي :

10320834657

كد اقتصادي :

411416431967

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره