خدمات مهندسی خرید تجهیزات

این مشارکت بر اساس سوابق فنی و اجرایی خود آمادگی ارائه خدمات مهندسی خرید در پروژه های تصفیه خانه های آب و فاضلاب ایستگاههای پمپاژ تاسیسات آب شیرین کن و نمک زدایی را دارد.

گروه مهندسی آرنا آمادگی دارد در ارائه خدمات مشاوره و همچنین خرید تجهیزات الکترومکانیکال آب شیرین کن همکاری نماید.

پروژه های انجام شده :

طرح احداث تاسیسات نمک زدایی مجتمع روستایی نانگ به روش B.O.O

پروژه های مرتبط بیشتر

گروه مهندسی آرنا آمادگی دارد در ارائه خدمات مشاوره و همچنین خرید تجهیزات الکترومکانیکال ایستگاه های پمپاژ همکاری نماید.

پروژه های مرتبط بیشتر

گروه مهندسی آرنا آمادگی دارد در ارائه خدمات مشاوره و همچنین خرید تجهیزات الکترومکانیکال تصفیه خانه های فاضلاب همکاری نماید.

پروژه های انجام شده :

خدمات مهندسي طرح ارتقای کمی و کیفی تصفیه‌خانه فاضلاب پرکند آباد 2 مشهد

پروژه های مرتبط بیشتر

گروه مهندسی آرنا آمادگی دارد در ارائه خدمات مشاوره و همچنین خرید تجهیزات الکترومکانیکال تصفیه خانه های آب همکاری نماید.

پروژه های انجام شده :

طرح احداث و بهره برداری تصفیه خانه آب خلخال به روش B.O.T

پروژه های مرتبط بیشتر