گروه مهندسی آرنا آمادگی دارد در ارائه خدمات مشاوره و همچنین خرید تجهیزات الکترومکانیکال تصفیه خانه های فاضلاب همکاری نماید.

پروژه های انجام شده :

خدمات مهندسي طرح ارتقای کمی و کیفی تصفیه‌خانه فاضلاب پرکند آباد 2 مشهد

پروژه های مرتبط بیشتر