خدمات مهندسی

شرکت مهندسی آرنا پژوهش وعمران با تکیه بر بیش از 20 سال سوابق مدیران ارشد خود در ارائه خدمات مشاوره مهندسی در طرحهای آب و فاضلاب، آمادگی انجام و ارائه خدمات مهندسی مربوطه را در زمینه طراحی تاسیسات آب و فاضلاب شهری و روستایی و صنعتی، تصفیه آب و فاضلاب، نمک زدایی و آب شیرین کن، محیط زیست را دارد.

شرکت مهندسی مشاور طرح و توسعه راهبردی آرنا در ارائه خدمات مهندسی مشاور در طرح های تاسیسات نمک زدایی و آب شیرین کن و شرکت مهندسی آب راه نیروی ایستا در اجرای این طرح ها آمادگی همکاری دارند.

پروژه های انجام شده:

احداث تاسيسات آب‌شيرين‌كن بندرعباس به روش BOO

احداث تاسيسات آب‌شيرين‌كن هندیجان به روش BOO

طرح احداث تاسیسات نمک زدایی مجتمع روستایی نانگ به روش B.O.O 

پروژه های مرتبط بیشتر

شرکت مهندسی مشاور طرح و توسعه راهبردی آرنا در ارائه خدمات مهندسی مشاور در طرح های محیط زیست و شرکت مهندسی آب راه نیروی ایستا در اجرای این طرح ها آمادگی همکاری دارند.

پروژه های انجام شده:

انجام مطالعات امكان‌سنجي استفاده از پساب تصفيه شده براي تامين آب نيروگاه سيكل تركيبي جهرم 

پروژه های مرتبط بیشتر

شرکت مهندسی مشاور طرح و توسعه راهبردی آرنا در ارائه خدمات مهندسی مشاور در طرح های تاسیسات جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب و شرکت مهندسی آب راه نیروی ایستا در اجرای این طرح ها آمادگی همکاری دارند.

پروژه های انجام شده:

خدمات مهندسي تهيه مدارك و همكاري در برگزاري مناقصه ارتقاي مدول اول تصفيه‌خانه فاضلاب شهر كرج  B.O.T

خدمات مهندسي تهيه مدارك و همكاري در برگزاري مناقصه احداث مدول اول تصفيه‌خانه فاضلاب شهر اشتهارد B.O.T

خدمات مهندسي تهيه مدارك و همكاري در برگزاري مناقصه طرح احداث مدول اول تصفيه‌خانه فاضلاب شهر شيروان به روش B.O.T

انجام خدمات مهندسي مطالعات توجيهي و تهيه اسناد مناقصه طرح احداث و بهره‌برداري از تاسيسات تصفیه خانه فاضلاب شهر سربیشه به روش B.O.T

پروژه های مرتبط بیشتر

شرکت مهندسی مشاور طرح و توسعه راهبردی آرنا در ارائه خدمات مهندسی مشاور در طرح های تاسیسات توزیع، انتقال و تصفیه آب و شرکت مهندسی آب راه نیروی ایستا در اجرای این طرح ها آمادگی همکاری دارند.

پروژه های انجام شده:

خدمات مهندسي تهیه اسناد فرآیند انتخاب سرمايه‌گذار به روش ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (B.O.T) پروژه آبرسانی به شهرها و روستاهای ناحیه یک (آبیک تا اقبالیه) از سد طالقان

اجراي بخشهايي از طرح آبرساني شهر يزد بزرگ با استفاده از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي (به روش B.O.T)

خدمات مهندسي تهيه مدارك و همكاري در برگزاري مناقصه طرح آبرساني به شهرهاي خمین و ساوه و محلات و نيمور از سد كوچري به روش B.O.T

مطالعات امکان‌سنجی برون‌سپاری فعالیتها و کاهش هدررفت آب در شهر کرمان

پروژه های مرتبط بیشتر