شرکت مهندسی مشاور طرح و توسعه راهبردی آرنا در ارائه خدمات مهندسی مشاور در طرح های تاسیسات توزیع، انتقال و تصفیه آب و شرکت مهندسی آب راه نیروی ایستا در اجرای این طرح ها آمادگی همکاری دارند.

پروژه های انجام شده:

خدمات مهندسي تهیه اسناد فرآیند انتخاب سرمايه‌گذار به روش ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (B.O.T) پروژه آبرسانی به شهرها و روستاهای ناحیه یک (آبیک تا اقبالیه) از سد طالقان

اجراي بخشهايي از طرح آبرساني شهر يزد بزرگ با استفاده از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي (به روش B.O.T)

خدمات مهندسي تهيه مدارك و همكاري در برگزاري مناقصه طرح آبرساني به شهرهاي خمین و ساوه و محلات و نيمور از سد كوچري به روش B.O.T

مطالعات امکان‌سنجی برون‌سپاری فعالیتها و کاهش هدررفت آب در شهر کرمان

پروژه های مرتبط بیشتر