شرکت مهندسی مشاور طرح و توسعه راهبردی آرنا در ارائه خدمات مهندسی مشاور در طرح های تاسیسات جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب و شرکت مهندسی آب راه نیروی ایستا در اجرای این طرح ها آمادگی همکاری دارند.

پروژه های انجام شده:

خدمات مهندسي تهيه مدارك و همكاري در برگزاري مناقصه ارتقاي مدول اول تصفيه‌خانه فاضلاب شهر كرج  B.O.T

خدمات مهندسي تهيه مدارك و همكاري در برگزاري مناقصه احداث مدول اول تصفيه‌خانه فاضلاب شهر اشتهارد B.O.T

خدمات مهندسي تهيه مدارك و همكاري در برگزاري مناقصه طرح احداث مدول اول تصفيه‌خانه فاضلاب شهر شيروان به روش B.O.T

انجام خدمات مهندسي مطالعات توجيهي و تهيه اسناد مناقصه طرح احداث و بهره‌برداري از تاسيسات تصفیه خانه فاضلاب شهر سربیشه به روش B.O.T

پروژه های مرتبط بیشتر