شرکت مهندسی مشاور طرح و توسعه راهبردی آرنا در ارائه خدمات مهندسی مشاور در طرح های تاسیسات نمک زدایی و آب شیرین کن و شرکت مهندسی آب راه نیروی ایستا در اجرای این طرح ها آمادگی همکاری دارند.

پروژه های انجام شده:

احداث تاسيسات آب‌شيرين‌كن بندرعباس به روش BOO

احداث تاسيسات آب‌شيرين‌كن هندیجان به روش BOO

طرح احداث تاسیسات نمک زدایی مجتمع روستایی نانگ به روش B.O.O 

پروژه های مرتبط بیشتر