شرکت مهندسی مشاور طرح و توسعه راهبردی آرنا در ارائه خدمات مهندسی مشاور در طرح های محیط زیست و شرکت مهندسی آب راه نیروی ایستا در اجرای این طرح ها آمادگی همکاری دارند.

پروژه های انجام شده:

انجام مطالعات امكان‌سنجي استفاده از پساب تصفيه شده براي تامين آب نيروگاه سيكل تركيبي جهرم 

پروژه های مرتبط بیشتر