گروه مهندسی آرنا آمادگی دارد در ارائه خدمات مشاوره و همچنین خرید تجهیزات الکترومکانیکال تصفیه خانه های آب همکاری نماید.

پروژه های انجام شده :

طرح احداث و بهره برداری تصفیه خانه آب خلخال به روش B.O.T

پروژه های مرتبط بیشتر