خدمات مهندسي طرح ارتقای کمی و کیفی تصفیه‌خانه فاضلاب پرکند آباد 2 مشهد

شرکت مهندسی آب راه نیروی ایستا به عنوان عضوی از گروه مشارکت سرمایه گذاری با عنوان شركت طرح و توسعه پالايش پركند شرق در طرح "ساخت، بهره برداری و انتقال (B.O.T) پروژه ارتقاي كمي و كيفي تصفيه خانه فاضلاب پركندآباد 2 شهر مشهد" می باشد. این طرح  به منظور ارتقای کمی تصفيه‌خانه فاضلاب پرکندآباد 2 مشهد از 60هزارمترمکعب در روز به ظرفيت 200هزار مترمکعب در روز و بهبود کیفیت پساب تولیدی بوده و حجم سرمايه‌گذاري آن حدود 1510 ميليارد ريال می باشد.

شرکت مهندسی مشاور طرح و توسعه راهبردی آرنا نیز به عنوان مشاور طرح در فاز 1 و 2 و نظارت عالیه و کارگاهی، با شركت طرح و توسعه پالايش پركند شرق همکاری می نماید.